dissabte, 24 de maig de 2014

TREBALL DE RECERCA PAS A PAS

Iniciar un Treball de Recerca

Per començar el TR, la investigació de Batxillerat cal seguir unes pautes que estan recollides al
 "Quadern guia del TR".


 1. Cercar un tema que m'interessi, m'apassioni, em provoqui interrogants que vull resoldre.
 2. Aquest tema requereix una sistematització perquè esdevingui un objecte d'investigació acadèmica.
 3. Formular una hipòtesi de la qual es derivarà un
 4. Índex


Aquests primers passos obren la investigació que, alhora, demana una preinvestigació:

Què s'ha dit (científicament, acadèmicament) del tema que vull investigar?

 • Cal cercar bibliografia sobre el tema.
 • Cal navegar per Internet per pàgines amb autoritat que donin dades sobre el tema que investigo.
 • S'han de cercar articles de llibres o revistes que abordin el tema o altres temes relacionats amb la investigació.
 • Cal recórrer a hemeroteca i a videoteca, si és el cas, per descobrir-hi fonts documentals audiovisuals.


Feta la preinvestigació s'ha de tornar a l'inici i:

 • Veure la coherència de la hipòtesi plantejada.
 • Definir clarament els objectius de la investigació.
 • (Re)Formular la hipòtesi que serà investigada.
 • (Re)Fer l'índex indicant capítols i subcapítols.


Closa aquesta primera fase s'inicia la investigació:

 1. Teòrica.
 2. Pràctica (treball de camp).

Tot el que es descobreix en la investigació comporta un treball de compilació escrita: fitxes, cites, arxius...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada